Kontajner Bôry

Spracovanie www stránky, grafický návrh loga